Rozpočet

Filipkove rehabilitácie a terapie v roku 2020

Január: Týždeň cvičenia v Neurino v Šamoríne, 500 eur.

Marec: Týždeň cvičenia v Neurino v Šamoríne, 500 eur.

Jún: 2-týždňová rehabilitácia therasuit v Possibilitas spojená s laseroterapiou v Piešťanoch, 900 eur.

Júl: Terapeutický pobyt s kraniosakrálnou terapiou a feldenkreis cvičením v Mostoch u Jablunkova v ČR, 650 eur.

August: Týždeň cvičenia a masáže v centre Neurino, 500 eur.

September: 2-týždňová rehabilitácia therasuit s laseroterapiou v Possibilitas, 900eur.

November: Týždeň therasuit v Possibilitas , 450 eur.

December: 2-týždňový pobyt v Neurino Šamorín, 1000eur.

Toto všetko sú intezívne rehabilitácie a terapie. Okrem týchto pobytov ,cvíčíme aj doma a pravidelne chodíme na kraniosakrálnu terapiu, masáže a špeciálne vyšetrenia. V napredovaní mu tiež pomáhajú kvalitné výživové doplnky a vitamíny.

Z celého srdca ďakujeme za podporu.

S pokorou Ivana Veselá, matka Filipka V.

Filipko a rok 2019

Február: Týždeň cvičenia v Neurino v Šamoríne, 471 eur.

Marec: Týždeň therasuit v Possibilitas v Piešťanoch, 350 eur.

Apríl: Feldenkreis terapia v Třinci, 600 eur.

Máj: 2-týždňová rehabilitácia therasuit v Possibilitas v Piešťanoch, 700 eur.

Jún: Konzultácia s cvičením u Michelle Krohn Turner, 250 eur.

Júl: Terapeutický pobyt s kraniosakrálnou terapiou a feldenkreis cvičením v Mostoch u Jablunkova v ČR, 650 eur.

August: 5 krát delfinoterapia v Rumunsku, 1 650 eur.

November: Feldenkreis terapia v Třinci, 600 eur.

Kúpa repasovaného špeciálneho kočíka, pomôcky na cvičenie a rehabilitáciu, vertikalizátor, 2 000 eur.

Kúpa pomôcky na sedenie travelseat, 980 eur.

Toto všetko sú intezívne rehabilitácie a terapie. Okrem týchto pobytov, cvíčíme aj doma a pravidelne chodíme na kraniosakrálnu terapiu, masáže a špeciálne vyšetrenia. V napredovaní mu tiež pomáhajú kvalitné výživové doplnky a vitamíny.

Z celého srdca ďakujeme za podporu. S úctou Ivana Veselá, matka Filipka V.

Filipko a rok 2018

Február: Týždeň cvičenia Neurino Šamorín, 450 eur.

Apríl: 2-týždňová rehabilitácia therasuit Possibilitas Piešťany, 600 eur.

Máj: Feldenkreis metoda Třinec v ČR, 550 eur.

Jún: Týždeň cvičenia Neurino Šamorín, 450 eur.

Júl: Terapeutický pobyt s kraniosakrálnou terapiou a feldenkreis cvičením Mosty u Jablúnkova v ČR, 650 eur.

August: 2-týždňová rehabilitácia therasuit Possibilitas Piešťany 600 eur.

Október: Feldenkreis metóda s Ivetkou Varmus Třinec v ČR, 700 eur, Týždeň cvičenia v Neurino Šamorín 450 eur.

November: Víkend s FM Třinec v ČR, 200 eur.

December: 2-týždňová rehabilitácia v Neurine Šamorín 920 eur. Špeciálna lyžica z USA, ktorá pomáha pri samostatnom jedení, 200 eur.

Toto všetko sú intenzívne rehabilitácie, medzi ktorými musíme doma cvičiť. Tiež chodíme na hipoterapiu do Kopčian, na kraniosakrálnu terapiu do Hodonína a tiež masáž v domácom prostredí.

Z celého srdca ďakujeme za podporu.

S úctou Ivana Veselá matka Filipka V.

Pomoc pre Filipka o.z. IČO 42401054 , Zápotočná 8, Skalica 90901.

Filipko a rok 2017

Na začiatku roka vo februári sme absolvovali 2-týždňovú rehabilitáciu v Šamoríne v Neurine. Je to klasická fyzioterapia s prvkami bobath konceptu a pod. Cvičenie s ubytovaním 912 eur.

V marci to bol týždeň therasuit v Piešťanoch Possibilitas 240 eur.

Máj - Feldenkreis metóda s Ivetou Varmus v Třinci. Terapie s ubytovaním 570 eur.

Jún - therasuit v Possibilitas Piešťany. Cvičenie s ubytovaním 710 eur.

Júl - Filipkovy sme zakúpili špecialny svetelný led panel na stimulaciu zraku. 197 eur.

August - Terapeutický pobyt v Mostoch u Jablunkova v ČR. Feldenkreis metoda spolu s kraniosakralnou terapiou 940 eur. Týždňová rehabilitácia v Šamoríne Neurino 456 eur.

V auguste sme tiež zakúpili rehabilitačný kočík bugy corzino 760 eur.

V septembri sme absolvovali plánovanú operáciu ULZIBAT v Kladne ČR 2590 eur. Repasovaná špeciálna stolička xpanda 483 eur.

V októbri sme opäť navštívili Třinec v ČR-Feldenkreis metóda 480 eur. Tiež rehabilitácia v Neurine v Šamoríne 2 týždne 912 eur.

December opäť Neurino Šamorín 216 eur. Zakúpenie molitanového klinu na cvičenie 45 eur.

Popri tomto všetkom, ešte chodíme na kraniosakrálnu terapiu, hipoterapiu a na masáže. Filipko tiež užíva veľa kvalitných výživových doplnkov. A v neposlednom rade stále neprestávame cvičiť v domácom prostredí.

Z celého srdca ďakujeme za podporu. S úctou Ivana Veselá s rodinou.

Pomoc pre Filipka o.z., IČO 42401054, Zápotočná 8, Skalica 90901.

Filipko a rok 2016

Na začiatku roka vo februári od 1.02 do 12.02.2016 sme absolvovali 2-týždňovú rehabilitáciu vo Svetielku v Trenčíne . Je to cvičenie v špeciálnych oblekoch. Pobyt s ubytovaním 800 eur.

V marci od 8.03.do 12.03.2016 sme mali učenie a cvičenie podľa Feldenkreis metódy u Ivety Varmus. 10 terapií s ubytovaním 350 eur.

V apríly sme Filipkovy kúpili špeciálnu trojkolku, aby si mohol trénovať nožičky. Zatiaľ len tlačíme, snáď sa to tréningom zlepší. 739 eur.

Apríl od 18.04.do 29.04.2016, sme absolvovali rehabilitáciu v Neurine v Šamoríne. Cvičenie spolu s ubytovaním 800 eur.

Jún od 6.06 do 9.06 sme dochádzali na rehabilitáciu do Svetielka v Trenčíne. 240 eur.

Júl od 4.07 do 8.07.2016- týždňový pobyt v Mostoch u Jablúnkova v ČR. Tu sme cvičili podľa Feldenkreis metódy. A tiež sme tu mali pravidelnú kraniosakrálnu terapiu s R. Neškrabalom. Ešte v piatok 8.07 sme sa presunuli do Třinca a pokračovali vo Feldenkreis metóde do 13.07.2016. Spolu 800 eur.

V auguste od 22.08 do 2.09.2016 opäť Svetielko v Trenčíne. 800 eur.

September od 26.09 do 30.09.2016 cvičenie podľa Feldenkreis metódy. 400 eur.

V septembri sme tiež zakúpili z druhej ruky vozíček pre Filipka. 250 eur.

Október od 3.10. do 7.10.2016 rehabilitácia v Šamoríne Neurino. 400 eur.

November sme mali naplánovaný v Trenčíne vo Svetielku. Filipko zostal hneď prvý deň chorý a potom sme sa ešte ďalší mesiac trápili s virózami a chorobami.

Popri všetkých týchto rehabilitáciách neustále cvičíme doma, navštevujeme hipoterapiu, kraniosakrálnu terapiu a veľa iných podporných terapií.

Z celého srdca ďakujeme za podporu. S úctou Ivana Veselá s rodinou.