Terapie

Therasuit – Centrum Svetielko v Trenčíne

Cieľom neurofyziologického Therasuit programu detí s ťažkým zdravotným postihnutím je zlepšenie činnosti centrálnej nervovej sústavy, ktorú prináša komplexný program aktivujúci skryté schopnosti organizmu a stimuláciu rozvojových funkcií dôležitých pre každodenný plnohodnotný život a tiež predchádzanie zhoršeniu zdravotného stavu.

Neurino - Šamorín

NDT Bobath, je koncept, ktorý podporuje všestranný rozvoj dieťaťa. Bobath je skôr prístup ako spôsob cvičenia. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že sa kladie dôraz na potenciál dieťaťa a snaží sa u dieťaťa podporovať vedomú kontrolu motoriky.

Feldenkrais Třinec

FM je celostná edukačná metóda, ktorá prostredníctvom uvedomenia si vlastného pohybu, učí o vzťahoch tela a mysle.

Kraniosakrálna terapia  (Radek Neškrabal, Hodonín, ČR)

Druh manuálnej terapie, kde sa využíva pulzácia mozgovo-miešneho moku na odblokovanie voľných pohybov. Aktivuje samouzdravovacie procesy v ľudskom tele. Vplýva na centrálny nervový systém a vplýva na všetky ostatné štruktúry organizmu.

Hipoterapia – Jazdecký klub Skalica

Hipoterapia je využitie koňa pri liečbe. Jazda na koni uvoľňuje stuhnuté svalstvo a blahodárne pôsobí na psychosomatické funkcie osôb s psychickými a nervovými poruchami.